Daily Archives: oktober 16, 2023

Delad entreprenad

Delad entreprenad är ett smart sätt att hantera stora projekt eller komplexa arbetsuppgifter. Det innebär att ett företag eller en organisation delar upp uppdraget i olika delar och sedan anlitar olika entreprenörer för att slutföra var och en av dessa delar. Delad entreprenad är ett sätt att hantera komplexa projekt som ofta kräver specifik expertis…

Read more