Anlita byggkonsulter vid renovering av bostadsrättsföreningens fastigheter

Anlita byggkonsulter vid renovering av bostadsrättsföreningens fastigheter

Om du har hand om renovering av fastigheterna i er bostadsrättsförening är det viktigt att fundera över vilken hjälp du ska anlita. Byggkonsulter är alltid bra eftersom de kan vara till hjälp från början till slut. De kan analysera uppkomna problem, hjälpa till med planeringen och sedan ta hand om besiktningen av utfört arbete. Du bestämmer hur mycket hjälp du vill ha samt med vad.

Läs mer här om det låter intressant med en byggkonsult. Det finns många att välja mellan på marknaden och det viktigaste är att du ska trivas med tjänsterna du blir tillhandahållen.

Stambyte i bostadsrättsföreningen

En vanlig åtgärd som kan behöva bli genomförd i bostadsrättsföreningen är ett stambyte. Då byter ni ut gamla stammar och rör och ersätter dem med nya. Det här bör ske innan rören är för gamla och riskerar att gå sönder.

Ofta kan du hitta en konsult som är inriktad på just stambyten och som därmed har relevant kunskap inom området. Ett stambyte är ett stort och komplext arbete där rätt kunskap är mycket viktig. Stammarna i en fastighet håller mellan 30 och 60 år, men det kan också vara kortare eller längre beroende på de aktuella stammarna och rören.